TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC

TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC

TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC

 

(áp dụng chủ yếu cho dân dụng)

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Mục đích dùng nước  ?

Khi thiết kế  cho một dự án người thiết kế phải thống kê được các đối tượng tiêu thụ nước hay nói cách khách là dùng nước cho những mục đích gì ? Thông thường nước thường được sử dụng cho những mục đích sau:

  • Nước dùng cho sinh hoạt trong nhà 
  • Nước dùng để  chữa cháy
  • Nước dùng để tưới cây, tưới vườn hoa, rửa sàn tầng hầm, rửa đường xung quanh
  • Nước dùng cho các hạng mục phụ trợ: Bể bơi, hệ thống điều hòa…

Để thuận lợi cho việc tính toán thiết kế, người ta đưa ra khái niệm tiêu chuẩn dùng nước.

2. Tiêu chuẩn dùng nước là gì ?

Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước bình quân tính cho một đơn vị tiêu thụ trên một đơn vị thời gian hay một đơn vị sản phẩm, tính bằng 1 /người -ngày, 1/người-ca sản xuất hay 1/đơn vị sản phẩm.

II. TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC TRONG NHÀ

1. Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt trong nhà ở công trình công cộng, nhà sản xuất, phụ trợ lấy theo bảng 1 – TCVN 4513:1988

2. Tiêu chuẩn dùng nước cho chữa cháy: Lấy theo bảng 3 - TCVN 4513:1988

3. Tiêu chuẩn dùng nướcphục vụ rửa xe trong nhà đểxe, lấy theo mục 3.4 -TCVN 4513:1988

III. TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC NGOÀI NHÀ

1. Tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp tính theo đầu người gồm nước cấp cho: Ăn uống sinh hoạt; công nghiệp; công trình công cộng; tưới cây, rửa đường, thất thoát…: Lấy theo bảng 2.1 - TCXDVN 33:2006

2. Tiêu chuẩn dùng nước cho khu đô thị : Lấy theo bảng 3.1 – TCXDVN 33:2006

3. Tiêu chuẩn dùng nước tưới , rửa trong khu dân cư và khu công nghiệp tùy theo mặt đường , cách rửa, loại cây và các điều kiện khác: Lấy theo bảng 3.3 – TCXDVN 33:2006

 

Tư vấn

0987.008.001

Video